STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khuẩn SAMBRUS-V (Phin lọc vi khuẩn – virus SAMBRUS-V, Phin lọc khuẩn loại ba chức năng SAMBRUS-V) (SAMBRUS-V Breathing Filter (SAMBRUS-V Bacterial – Viral Filter, SAMBRUS-V Heat Moisture Exchange Filter) AMB-11201100 AMB-01201100 AMB-11202100 AMB-11202200 AMB-11202300 AMB-01202100 AMB-01202200 AMB-01202300 Công ty cổ phần Nhà máy Trang thiết bị y tế USM Healthcare - Việt Nam Công ty cổ phần Nhà máy Trang thiết bị y tế USM Healthcare - Việt Nam Phin lọc khuẩn được sử dụng cho mục đích: Giảm sự truyền qua của các thành phần tiểu phân trong quá trình hô hấp. Lọc vi khuẩn, virus trong quá trình hô hấp. Làm ẩm và ấm không khí đường thở vào nếu sử dụng lọc HME. 2 mục 1 TTBYT Loại B
2 Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần SAMBRUS-V (SAMBRUS-V Disposable Catheter Mount) AMB-11111501 AMB-11121501 AMB-11131501 AMB-01111501 AMB-01121501 AMB-01131501 Công ty cổ phần Nhà máy Trang thiết bị y tế USM Healthcare - Việt Nam Công ty cổ phần Nhà máy Trang thiết bị y tế USM Healthcare - Việt Nam Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần được sử dụng để kết nối bộ dây máy thở cao tần với mặt nạ thở, ống nội khí quản hoặc các thành phần khác 2 mục 1 TTBYT Loại B
3 Bộ dây máy thở cao tần, dùng một lần SAMBRUS-V (SAMBRUS-V Disposable Ventilation Circuits) AMB-12225156 AMB-12225059 AMB-12225050 AMB-12205050 AMB-13236156 AMB-13236059 AMB-13236050 AMB-13206050 AMB-14256156 AMB-14256059 AMB-14256050 AMB-14206050 AMB-15265356 AMB-15265059 AMB-15265050 AMB-15205050 AMB-16274356 AMB-16274059 AMB-16274050 AMB-16204050 AMB-17294356 AMB-17294059 AMB-17294050 AMB-17204050 AMB-02225156 AMB-02225059 AMB-02225050 AMB-02205050 AMB-03236156 AMB-03236059 AMB-03236050 AMB-03206050 AMB-04256156 AMB-04256059 AMB-04256050 AMB-04206050 AMB-05265356 AMB-05265059 AMB-05265050 AMB-05205050 AMB-06274356 AMB-06274059 AMB-06274050 AMB-06204050 AMB-07294356 AMB-07294059 AMB-07294050 AMB-07204050 Công ty cổ phần Nhà máy Trang thiết bị y tế USM Healthcare - Việt Nam Công ty cổ phần Nhà máy Trang thiết bị y tế USM Healthcare - Việt Nam Bộ dây máy thở cao tần, dùng một lần là một tổ hợp các thành phần giúp kết nối đường hô hấp của bệnh nhân với máy thở, giúp bệnh nhân có thể thở trong một dòng khí nhân tạo do máy tạo ra 2 mục 1 TTBYT Loại B
4 Bộ dây máy gây mê cao tần, dùng một lần SAMBRUS-V (SAMBRUS-V Disposable Anaesthesia Circuits) AMB-12225139 AMB-12225129 AMB-12225039 AMB-12225029 AMB-12225009 AMB-12225000 AMB-12205000 AMB-14256139 AMB-14256129 AMB-14256039 AMB-14256029 AMB-14256009 AMB-14256000 AMB-14206000 AMB-15265319 AMB-15265019 AMB-15265009 AMB-15265000 AMB-15205000 AMB-17294319 AMB-17294019 AMB-17294009 AMB-17294000 AMB-17204000 AMB-02225139 AMB-02225129 AMB-02225039 AMB-02225029 AMB-02225009 AMB-02225000 AMB-02205000 AMB-04256139 AMB-04256129 AMB-04256039 AMB-04256029 AMB-04256009 AMB-04256000 AMB-04206000 AMB-05265319 AMB-05265019 AMB-05265009 AMB-05265000 AMB-05205000 AMB-07294319 AMB-07294019 AMB-07294009 AMB-07294000 AMB-07204000 Công ty cổ phần Nhà máy Trang thiết bị y tế USM Healthcare - Việt Nam Công ty cổ phần Nhà máy Trang thiết bị y tế USM Healthcare - Việt Nam Bộ dây máy gây mê cao tần, dùng một lần được kết nối với máy gây mê để dẫn khí gây mê từ máy vào phổi và lấy khí ra giúp lọc bớt CO2 trước khi bệnh nhân thở trở lại. 2 mục 1 TTBYT Loại B