STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường dùng trong chọc hút trứng Theo phụ lục Theo phụ lục Vitrolife Sweden AB Được sử dụng để tách tế bào hạt ra khỏi trứng và bất động tinh trùng trước khi tiêm vào bào tương trứng. QT 14 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D