STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dụng cụ tạo lưới da Không có (mã sản phẩm: BA720R) Aesculap AG Aesculap AG Dụng cụ tạo lưới da BA720R được sử dụng để cắt ghép da nói chung, trong điều trị bỏng hoặc trong phẫu thuật thẩm mỹ. Trục cắt BA725R là một bộ phận của dụng cụ tạo lưới da BA720R. Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Trục cắt Không có (mã sản phẩm: BA725R) Aesculap AG Aesculap AG Dụng cụ tạo lưới da BA720R được sử dụng để cắt ghép da nói chung, trong điều trị bỏng hoặc trong phẫu thuật thẩm mỹ. Trục cắt BA725R là một bộ phận của dụng cụ tạo lưới da BA720R. Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B