STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cầm máu tự tiêu các loại PAHACEL Altaylar Medikal Tibbi Malz. Ins. Teks. Gida Ith. Ihr. San Ve Tic. Ltd Sti, Altaylar Medikal Tibbi Malz. Ins. Teks. Gida Ith. Ihr. San Ve Tic. Ltd Sti, hỗ trợ cầm máu Quy tắc 7 TTBYT Loại D
2 Tấm lưới phẫu thuật polypropylene PAHA Altaylar Medikal Tibbi Malz. Ins. Teks. Gida Ith. Ihr. San Ve Tic. Ltd Sti, Altaylar Medikal Tibbi Malz. Ins. Teks. Gida Ith. Ihr. San Ve Tic. Ltd Sti, chữa thoát vị, sa tử cung, hoặc trường hợp suy giảm cân khác đòi hỏi vật liệu để tăng cường hoặc kết nối để đạt được kết quả phẫu thuật mong muốn quy tắc 8 mục B phần II Phụ lục I TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Gạc hút phẫu thuật thần kinh PAHA Altaylar Medikal Tibbi Malz. Ins. Teks. Gida Ith. Ihr. San Ve Tic. Ltd Sti, Altaylar Medikal Tibbi Malz. Ins. Teks. Gida Ith. Ihr. San Ve Tic. Ltd Sti, thấm hút dịch, bảo vệ mô trong phâu thuật thần kinh và các phẫu thuật khác Quy tắc 7 TTBYT Loại D