STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng / All Silicone Gastrostomy Balloon Catheter Theo phụ lục Theo phụ lục Create Medic Co.,Ltd/ Nhật Bản Dùng nuôi ăn cho người bệnh thông qua thành bụng Quy tắc 7, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B