STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent nhựa Theo phụ lục Theo phụ lục ENDO-FLEX GmbH Dẫn lưu đường mật trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 7 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B