STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm lưới phẫu thuật SURGICAL MESHES LUXSUTURES AG LUXSUTURES AG sử dụng chữa thoát vị, sa tử cung, hoặc trường hợp suy giảm cân khác cần vật liệu tăng cường hoặc kết nối để đạt được kết quả phẫu thuật như mong muốn quy tắc 8 mục B phần II Phụ lục I TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C