STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo khoác phẫu thuật - Surgical Gown SG-BVB12 SG-BVB13 SG-BVB14 SG-BVB15 SG-BVB512 SG-BVB513 SG-BVB514 SG-BVB515 SG-SMS15N SG-SMS14N SG-SMS13N SG-SMS12N SG-SMS515N SG-SMS514N SG-SMS513N SG-SMS512N SG-SMS14T SG-SMS15V SG-SMS14V SG-SMS13V SG-SMS12V SG-SMS515V SG-SMS514V SG-SMS513V SG-SMS512V SG-SMS15K SG-SMS14K SG-SMS13K SG-SMS12K SG-SMS515K SG-SMS514K SG-SMS513K SG-SMS512K SG-SMS15KT SG-SMS14KT SG-SMS13KT SG-SMS12KT SG-SMS515KT SG-SMS514KT SG-SMS513KT SG-SMS512KT PT. Hogy Indonesia Hogy Medical Co., Ltd Áo khoác dùng một lần được bác sĩ sử dụng khi thực hiện phẫu thuật 4 TTBYT Loại A