STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu làm hàm giả IDODENT, IDODENT dentistry and IDODENTINE dental resins Union Dental S.A (Unidesa-odi) – Tây Ban Nha Union Dental S.A (Unidesa-odi) – Tây Ban Nha Dùng trong labo nha khoa làm mô nướu giả 4 TTBYT Loại A
2 Vật liệu làm hàm giả IDOBASE, IDOBASE alto impact, IDOBASE FC and IDOBASE Soft dental resins, IDOFAST, IDOFAST orthodontic, UNIPOL and IDOPRESS dental resins, IDOPOL Trays dental resins Union Dental S.A (Unidesa-odi) – Tây Ban Nha Union Dental S.A (Unidesa-odi) – Tây Ban Nha Dùng trong labo nha khoa làm mô nướu giả 4 TTBYT Loại A