STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhiệt kế hồng ngoại WT-1 Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.,Ltd Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.,Ltd Bằng cách đo bức xạ nhiệt từ trán, cho thấy nhiệt độ cơ thể của đối tượng được đo Quy tắc 10, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B