STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bó bột sợi thủy tinh Theo phụ lục Theo phụ lục BL Tech Co.,Ltd Dùng trong việc điều trị cho bệnh nhân bị gãy xương Quy tắc 4 TTBYT Loại A