STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Allmed Middle East, Egypt - Sản phẩm này dành cho bệnh nhân được điều trị lọc máu ngoài cơ thể. - Quy tắc 11 - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại C