STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Kim chạy thận AVF-16G; AVF-17G. Dialife S.A., Switzerland Dialife S.A., Switzerland - Bộ sản phẩm này dành cho bệnh nhân được điều trị lọc máu ngoài cơ thể. - Quy tắc 11 - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại C
2 Bộ dây chạy thận nhân tạo BL-UN 002; BL-FN 002. Dialife S.A., Switzerland Dialife S.A., Switzerland - Bộ sản phẩm này dành cho bệnh nhân được điều trị lọc máu ngoài cơ thể. - Quy tắc 11 - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại C
3 Quả lọc thận nhân tạo DIA 14LS; DIA 16LS; DIA 18LS; DIA 14HP; DIA 16HP; DIA 18HP. Dialife S.A., Switzerland Dialife S.A., Switzerland - Bộ sản phẩm này dành cho bệnh nhân được điều trị lọc máu ngoài cơ thể. - Quy tắc 11 - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại C