STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TRANG PHỤC DÙNG TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Dùng cho các cán bộ y tế, cán bộ y tế dự phòng, cán bộ y tế phòng chống dịch bệnh mặc khi tiếp xúc với khu vực dịch bệnh, bụi bẩn, môi trường ẩm ướt, có nguy cơ lây nhiễm cao Quy tắc 4- Trang thiết bị không xâm nhập TTBYT Loại A