STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay bào xoang và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục Stryker Instruments Được thiết kế để tưới hoặc hút nước, bào xoang trong phẫu thuật nội soi hoặc phẫu thuật mở vùng đầu và cổ. QT 9 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B