STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 STERIMAR 50ml/ 100ml Bình xịt nước muối biển phun sương vi hạt Church & Dwight UK Ltd /Anh Sofibel-Laboratoires Fumouze/ Pháp Dung dịch chứa trong hệ thống van có túi, đặt trong bình nhôm sơn mạ gắn với một van phun sương liên tục Quy tắc 5 TTBYT Loại B
2 STERIMAR Manganese 50ml/ 100ml Bình xịt nước muối biển phun sương vi hạt Church & Dwight UK Ltd /Anh Sofibel-Laboratoires Fumouze/ Pháp Dung dịch chứa trong hệ thống van có túi, đặt trong bình nhôm sơn mạ gắn với một van phun sương liên tục Quy tắc 5 TTBYT Loại B
3 STERIMAR Copper 50ml/ 100ml Bình xịt nước muối biển phun sương vi hạt Church & Dwight UK Ltd /Anh Sofibel-Laboratoires Fumouze/ Pháp Dung dịch chứa trong hệ thống van có túi, đặt trong bình nhôm sơn mạ gắn với một van phun sương liên tục Quy tắc 5 TTBYT Loại B
4 STERIMAR Sulphur 50ml/ 100ml Bình xịt nước muối biển phun sương vi hạt Church & Dwight UK Ltd /Anh Sofibel-Laboratoires Fumouze/ Pháp Dung dịch chứa trong hệ thống van có túi, đặt trong bình nhôm sơn mạ gắn với một van phun sương liên tục Quy tắc 5 TTBYT Loại B
5 STERIMAR Baby 50ml/ 100ml Bình xịt nước muối biển phun sương vi hạt Church & Dwight UK Ltd /Anh Sofibel-Laboratoires Fumouze/ Pháp Dung dịch chứa trong hệ thống van có túi, đặt trong bình nhôm sơn mạ gắn với một van phun sương liên tục Quy tắc 5 TTBYT Loại B
6 STERIMAR Hypertonic 50ml/ 100ml Bình xịt nước muối biển phun sương vi hạt Bình xịt nước muối biển phun sương vi hạt Sofibel-Laboratoires Fumouze/ Pháp Dung dịch chứa trong hệ thống van có túi, đặt trong bình nhôm sơn mạ gắn với một van phun sương liên tục Quy tắc 5 TTBYT Loại B
7 STERIMAR Hypertonic Baby 50ml/ 100ml Bình xịt nước muối biển phun sương vi hạt Church & Dwight UK Ltd /Anh Sofibel-Laboratoires Fumouze/ Pháp Dung dịch chứa trong hệ thống van có túi, đặt trong bình nhôm sơn mạ gắn với một van phun sương liên tục Quy tắc 5 TTBYT Loại B