STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tinh dầu thiên nhiên DIHI® SP01 Công ty cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar Công ty cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar Massage tại chỗ làm nóng da Quy tắc 4 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại A