STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống dẫn lưu màng phổi Theo phụ lục Theo phụ lục Vygon Ống dẫn lưu màng phổi được sử dụng trong cả tình huống khẩn cấp/ không khẩn cẩp. Nó được sử dụng cho các tình trạng mà có thể dẫn đến xẹp phổi. Một số tình trạng nêu trên: - Sau phẫu thuật hoặc tổn thương ngực. - Tràn khí màng phổi - Tràn dịch màng phổi do chảy máu lồng ngực, tích tụ mỡ, dịch, áp xe hoặc tụ mủ ở phổi, ngực, hoặc suy tim. Quy tắc 6, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B