STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường chuyên chở UTM (Universal Transport Medium) MI 006 CP Chi Nhánh CNSH- Công Ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Nam Khoa Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam Khoa Chuyên chở và bảo quản mẫu bệnh phẩm dùng trong xét nghiệm PCR hoặc Realtime PCR phát hiện DNA hoặc RNA.. Quy tắc 5 TTBYT Loại A