STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang phục phẫu thuật và phòng chống dịch BTP Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại An Lành Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại An Lành Sử dụng trong bảo hộ và phòng chống dịch Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A