STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng VORY-29B Ningbo Wanrui Medical Instrument Co., Ltd Ningbo Wanrui Medical Instrument Co., Ltd Khử trùng, tiệt trùng dụng cụ y tế bằng áp suất hơi nước Quy tắc 15; Phần II, Phụ lục I, Thông Tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C