STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Secondary trocar nội soi, đường kính 5mm, có hoặc không có cổng CO2 kèm theo Theo phụ lục Theo phụ lục Purple Surgical International Limited Dùng để mở đường vào trong quy trình phẫu thuật nội soi. Quy tắc phân loại đối với Trang Thiết Bị Y Tế không phải Trang Thiết Bị Y Tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 7 TTBYT Loại B