STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TRÒNG MẮT KÍNH THUỐC Theo phụ lục Theo phụ lục Công Ty TNHH Hoya Lens Việt Nam Sử dụng cải thiện tầm nhìn cho người sử dụng, bảo vệ mắt Quy tắc 4 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A