STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Allmed Medical GmbH, Germany - Quả lọc thận Polypure được thiết kế để sử dụng trong chạy thận nhân tạo và các hình thức điều trị suy thận cấp hoặc mạn tính. - Quy tắc 11 - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại C