STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít chỉ neo khớp vai khâu sụn viền Theo phụ lục Theo phụ lục HNM STAINLESS, LLC Sử dụng trong phẫu thuật làm mới dây chằng trong nội soi khớp với các trường hợp chấn thương khớp gối ảnh hưởng đến dây chằng hoặc khớp gối đau, không đứng vững…do va chạm. Quy tắc 8 TTBYT Loại C
2 Vít cố định dây chằng chéo sử dụng trong phẫu thuật nội soi Theo phụ lục Theo phụ lục HNM STAINLESS, LLC Sử dụng trong phẫu thuật nội soi với các trường hợp rách sụn viền vai, rách chóp xoay hoặc sai khớp vai tái diễn Quy tắc 8 TTBYT Loại C
3 Vít chỉ khớp vai khâu chóp xoay Theo phụ lục Theo phụ lục HNM STAINLESS, LLC Sử dụng trong phẫu thuật làm mới dây chằng trong nội soi khớp với các trường hợp chấn thương khớp gối ảnh hưởng đến dây chằng hoặc khớp gối đau, không đứng vững…do va chạm. Quy tắc 8 TTBYT Loại C
4 Vít chốt neo khớp gối sử dụng trong phẫu thuật nội soi Theo phụ lục Theo phụ lục HNM STAINLESS, LLC Sử dụng trong phẫu thuật nội soi với các trường hợp rách sụn viền vai, rách chóp xoay hoặc sai khớp vai tái diễn Quy tắc 8 TTBYT Loại C