STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tăm bông vô trùng dùng lấy mẫu xét nghiệm For male; For female Jiangsu Kangjie Medical Devices Co.,Ltd Jiangsu Kangjie Medical Devices Co.,Ltd Dùng để lấy mẫu hay quệt cấy vi sinh vật Quy tắc 5 phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A