STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 3 Ply Ear Loop Mask Nil Beauty Kasatama - Indonesia Beauty Kasatama - Indonesia Ngăn vi khuẩn từ hơi và hơi nước từ miệng và mũi người đeo 4 TTBYT Loại A