STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo đường huyết Theo phụ lục Theo phụ lục Microlife Corporation Dùng để đo chỉ số đường huyết trong máu Quy tắc 4, phần III TTBYT Loại C
2 Que thử dùng cho máy đo đường huyết DiaRite Blood Glucose Test Strip (DiaRite BG Test Strip) OK Biotech Co., Ltd. Microlife Corporation Dùng để đo chỉ số đường huyết trong máu Quy tắc 4, phần III TTBYT Loại C