STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TRANG PHỤC PHẪU THUẬT Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Được trang bị cho phẫu thuật viên, bệnh nhân ngăn ngừa lây nhiễm chéo Quy tắc 4- Trang thiết bị không xâm nhập TTBYT Loại A