STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông khí tai Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Sử dụng trong thông khí tai. Quy tắc 7 TTBYT Loại B
2 Miếng cầm máu tai Merocel 400144 Medtronic Medtronic Sử dụng để cầm máu tai khi phẫu thuật. Quy tắc 6 TTBYT Loại B
3 Miếng cầm máu mũi Merocel 440402 Medtronic Medtronic Sử dụng để cầm máu tai khi phẫu thuật. Quy tắc 6 TTBYT Loại B