STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Khẩu trang y tế thông thường 3 lớp CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AME CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AME Ngăn ngừa bụi, vi khuẩn, virus và các bệnh lây qua đường hô hấp Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Khẩu trang y tế thông thường 4 lớp CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AME CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AME Ngăn ngừa bụi, vi khuẩn, virus và các bệnh lây qua đường hô hấp Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn 3 lớp CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AME CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AME Dùng để chống nhiễm khuẩn, độc, bụi trong môi trường nguy hiểm Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn 4 lớp CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AME CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AME Dùng để chống nhiễm khuẩn, độc, bụi trong môi trường nguy hiểm Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Trang phục chống dịch AME.CD01 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AME CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AME Dùng trang bị cho nhân viên y tế và công sự khi tham gia phòng chống dịch để ngăn ngừa tiếp xúc với các mầm bệnh nguy hiểm Quy tắc 4, Mục A, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYTQuy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A