STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng STE-18-E Ningbo Ican Machines Co., Ltd., China Ningbo Ican Machines Co., Ltd., China - Tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ nha khoa trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Quy tắc 15 TTBYT Loại C