STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ TAB series Electro-Hydraulic ; TAB series Electro-Hydraulic (H) ; TAB series Manual-Hydraulic INTERNATIONAL GROUP MEDICAL TECHNOLOGY AND ELECTRONICS GMBH INTERNATIONAL GROUP MEDICAL TECHNOLOGY AND ELECTRONICS GMBH Dùng trong , chẩn đoán, khám bệnh Quy tắc 12 TTBYT Loại A