STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhiệt kế hồng ngoại DT-8836M Shenzhen Calibeur Industries Co., Ltd., China Shenzhen Calibeur Industries Co., Ltd., China - Dùng để đo nhiệt độ cơ thể bằng ánh sáng hồng ngoại. Quy tắc 10, mục 2c TTBYT Loại B