STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây hút dịch phẫu thuật LT-DH 8mm x2m; LT-DH 8mm x2,5m; LT-DH 8mm x3m; LT-DH 8mm x3,5m; LT-DH 8mm x4m; LT-DH 8mm x5m; LT-DH 10mm x1,7m CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY Sản phẩm được sử dụng trong hút dịch tiết khi phẫu thuật Quy tắc 6, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Bao Camera nội soi LT-BCA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY Sản phẩm được sử dụng bao trùm thiết bị camera nội soi Mục c, Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TTBYT TTBYT Loại B
3 Bình dẫn lưu, nắp và bộ dẫn lưu LT-BDL; LT-NBDL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY Sản phẩm được sử dụng sử dụng để dẫn lưu và đựng chất lỏng/ không khí từ khoang màng phổi, ngăn chất lỏng chảy ngược vào khoang màng phổi Quy tắc 6, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
4 Hộp phân liều thuốc uống trong ngày LT-HPT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG TH Dùng để chia thuốc bệnh nhân Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
5 Que đè lưỡi LT-QĐL25; LT-QĐL01 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY Dùng để khám miệng, lưỡi, họng, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trước sự lây nhiễm của các bệnh nguy hiểm qua đường miệng. Quy tắc 5, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
6 Mỏ vịt khám phụ khoa LT-MV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY Dùng để khám phụ khoa Quy tắc 5, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
7 Hộp đựng đàm LT-HĐĐ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY Dùng đựng đàm bệnh nhân Quy tắc 5, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
8 Tạp dề y tế LT-TDYT 0,8m x1,2m; LT-TDYT 1,1m x1,2m CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY Dùng để bảo vệ quần áo không bị bẩn khi làm việc trong môi trường đòi hỏi vệ sinh an toàn. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
9 Túi đo lượng máu sau sinh LT-TĐM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY Dùng để đo lượng máu mất sau sinh. Quy tắc 12, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
10 Tấm lót y tế LT-TLYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY Sản phẩm được sử dụng cho sản phụ, bệnh nhân không tự di chuyển được, bệnh nhân sau phẫu thuật. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
11 Dây Garo LT-DGA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY Dùng để trang bị phục vụ cho bệnh nhân Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
12 Tay đeo bệnh nhân LT-TĐNL; LT-TĐTE CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY Sản phẩm được sử dụng cho bệnh nhân, cắt bỏ bao bì sử dụng cho bệnh nhân. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
13 Hộp đựng chất thải y tế LT-HĐCT 1,5; LT-HĐCT 6,8 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY Dùng để đựng rác thải vật sắt nhọn, kim tiêm trong bệnh viện Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A