STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhiệt kế hồng ngoại IFR1DU1 MICROLIFE CORPORATION PROMED HEALTHCARE LIMITED Sử dụng đo nhiệt cơ thể bằng tia hồng ngoại Quy tắc 10 TTBYT Loại B