STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép dẹp,Kích thước 400mm x 200m Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng hấp dụng cụ thiết bị y tế Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Túi ép dẹp,Kích thước 350mm x 200m Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng hấp dụng cụ thiết bị y tế Quy tắc 4 TTBYT Loại A
3 Túi ép dẹp,Kích thước 300mm x 200m Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng hấp dụng cụ thiết bị y tế Quy tắc 4 TTBYT Loại A
4 Túi ép dẹp,Kích thước 250mm x 200m Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng hấp dụng cụ thiết bị y tế Quy tắc 4 TTBYT Loại A
5 Túi ép dẹp,Kích thước 200mm x 200m Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng hấp dụng cụ thiết bị y tế Quy tắc 4 TTBYT Loại A
6 Túi ép dẹp,Kích thước 150mm x 200m Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng hấp dụng cụ thiết bị y tế Quy tắc 4 TTBYT Loại A
7 Túi ép dẹp,Kích thước 100mm x 200m Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng hấp dụng cụ thiết bị y tế Quy tắc 4 TTBYT Loại A
8 Túi ép dẹp,Kích thước 75mm x 200m Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng hấp dụng cụ thiết bị y tế Quy tắc 4 TTBYT Loại A
9 Túi ép dẹp,Kích thước 50mm x 200m Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng hấp dụng cụ thiết bị y tế Quy tắc 4 TTBYT Loại A
10 Bình dẫn lưu vết thương kín số 10 (200ml) Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng trong điều trị vết thương Quy tắc 1 TTBYT Loại A
11 Bình dẫn lưu vết thương kín số 14 (400ml) Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng trong điều trị vết thương Quy tắc 1 TTBYT Loại A
12 Dây nối ống thở dùng cho máy thở số 22 Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng cho máy thở Quy tắc 4 TTBYT Loại A
13 Dây dẫn máu dùng cho máy lọc thận nhân tạo số 22 Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng dẫn máu cho máy lọc thận Quy tắc 4 TTBYT Loại A
14 Nút vặn kim luồn có cổng tiêm latex/latex free Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng vặn kim luồn Quy tắc 4 TTBYT Loại A
15 Mask gây mê số 5 Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng gây mê bằng mask chụp Quy tắc 4 TTBYT Loại A
16 Mask gây mê số 4 Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng gây mê bằng mask chụp Quy tắc 4 TTBYT Loại A
17 Mask gây mê số 3 Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng gây mê bằng mask chụp Quy tắc 4 TTBYT Loại A
18 Mask gây mê số 2 Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng gây mê bằng mask chụp Quy tắc 4 TTBYT Loại A
19 Mask gây mê số 1 Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Dùng gây mê bằng mask chụp Quy tắc 4 TTBYT Loại A
20 Tay nắm ống nối hút dịch with/without valve Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng gắn vào ống nối hút dịch Quy tắc 4 TTBYT Loại A
21 Ống nối hút dịch 2m x3/16’’ Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng hút dịch Quy tắc 2 TTBYT Loại A
22 Ống nối hút dịch 1,8m x3/16’’ Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng hút dịch Quy tắc 2 TTBYT Loại A
23 Khẩu trang phẫu thuật 3Ply,Blue,white,Pink color Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng trong phẫu thuật quy tắc 4 TTBYT Loại A
24 Lọc khuẩn 22mm Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng lọc khuẩn quy tắc 4 TTBYT Loại A
25 Lọc khuẩn HME 22mm Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng lọc khuẩn có lớp màng HME quy tắc 4 TTBYT Loại A
26 Mask thở oxy size XS (sơ sinh) Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thở oxy bằng mask chụp quy tắc 4 TTBYT Loại A
27 Mask thở oxy size S (Trẻ em) Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thở oxy bằng mask chụp quy tắc 4 TTBYT Loại A
28 Mask thở oxy size M (Trẻ em) Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thở oxy bằng mask chụp quy tắc 4 TTBYT Loại A
29 Mask thở oxy size L (Người lớn) Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thở oxy bằng mask chụp quy tắc 4 TTBYT Loại A
30 Mask thở oxy size XL (người lớn) Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thở oxy bằng mask chụp quy tắc 4 TTBYT Loại A
31 Mask thở oxy có túi size XS (sơ sinh) Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thở oxy bằng mask chụp quy tắc 4 TTBYT Loại A
32 Mask thở oxy có túi size S (Trẻ em) Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thở oxy bằng mask chụp quy tắc 4 TTBYT Loại A
33 Mask thở oxy có túi size M (Trẻ em) Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thở oxy bằng mask chụp quy tắc 4 TTBYT Loại A
34 Mask thở oxy có túi size L (Người lớn) Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thở oxy bằng mask chụp quy tắc 4 TTBYT Loại A
35 Mask thở oxy có túi size XL (người lớn) Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thở oxy bằng mask chụp quy tắc 4 TTBYT Loại A
36 Airway size 4 Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Mở đường thở Quy tắc 5 TTBYT Loại A
37 Airway size 3 Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Mở đường thở Quy tắc 5 TTBYT Loại A
38 Airway size 2 Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Mở đường thở Quy tắc 5 TTBYT Loại A
39 Airway size 1 Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Mở đường thở Quy tắc 5 TTBYT Loại A
40 Airway size 0 Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Mở đường thở Quy tắc 5 TTBYT Loại A
41 Airway size 00 Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Mở đường thở Quy tắc 5 TTBYT Loại A
42 Khóa 3 Ngã có dây 100cm Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng kết nối thiết bị truyền dịch,truyền máu. Quy tắc 4 TTBYT Loại A
43 Khóa 3 Ngã có dây 75cm Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng kết nối thiết bị truyền dịch,truyền máu. Quy tắc 4 TTBYT Loại A
44 Khóa 3 Ngã có dây 50cm Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng kết nối thiết bị truyền dịch,truyền máu. Quy tắc 4 TTBYT Loại A
45 Khóa 3 Ngã có dây 25cm Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng kết nối thiết bị truyền dịch,truyền máu. Quy tắc 4 TTBYT Loại A
46 Khóa 3 Ngã có dây 10cm Theo phụ lục Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng kết nối thiết bị truyền dịch,truyền máu. Quy tắc 4 TTBYT Loại A
47 Ống thông tiểu 3 nhánh số 26 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
48 Ống thông tiểu 3 nhánh số 24 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
49 Ống thông tiểu 3 nhánh số 22 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
50 Ống thông tiểu 3 nhánh số 20 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
51 Ống thông tiểu 3 nhánh số 18 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A
52 Ống thông tiểu 3 nhánh số 16 Suzhou Yudu Medical Co.,ltd Suzhou Yudu Medical Co.,ltd dùng thông đường tiểu Quy tắc 5 TTBYT Loại A