STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sond Foley 2 nhánh các số 06; 08; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 IDEAL HEALTHCARE SDN BHD - Malaysia IDEAL HEALTHCARE SDN BHD - Malaysia Để dẫn nước tiểu từ trong bàng quang ra ngoài cơ thể. Ở phần đầu ống thông tiểu Foley có một quả bóng sẽ căng phồng khi được bơm khí. Khi ống thông tiểu đã được đặt vào bên trong bàng quang, nhân viên y tế sẽ bơm quả bóng ở đầu ống nhằm giữ ống thông tiểu đúng vị trí và đầu còn lại được nối vào một túi đựng nước tiểu Quy tắc 7, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Sond Foley 3 nhánh các số 06; 08; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 IDEAL HEALTHCARE SDN BHD - Malaysia IDEAL HEALTHCARE SDN BHD - Malaysia Để dẫn nước tiểu từ trong bàng quang ra ngoài cơ thể. Ở phần đầu ống thông tiểu Foley có một quả bóng sẽ căng phồng khi được bơm khí. Khi ống thông tiểu đã được đặt vào bên trong bàng quang, nhân viên y tế sẽ bơm quả bóng ở đầu ống nhằm giữ ống thông tiểu đúng vị trí và đầu còn lại được nối vào một túi đựng nước tiểu Quy tắc 7, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B