STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng vá nhân tạo dùng trong tim mạch Miếng vá nhân tạo dùng trong tim mạch Admedus Regen Pty Ltd Admedus Regen Pty Ltd Miếng vá nhân tạo dùng trong tim mạch Trường hợp 2, Quy tắc 8, Mục B, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D