STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nưóc bọt nhân tạo dang gel,Nước bọt nhân tạo dang xịt,Nước bọt nhân tạo dạng nước xúc miệng,Kem đánh răng chống khô miệng, Gel Mouthspray, BioXtra® Gel Mouthspray, BioXtra® Ultra Mild Mouth Rinse, BioXtra® MildToothpaste Lifestream Pharma,Belgium Lifestream Pharma,Belgium dùng làm sạch răng miệng Quy tắc 5 TTBYT Loại A