STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm nối đất (điện cực trung tính) Theo phụ lục Theo phụ lục Graphic Controls d.b.a Nissha Medical Technologies Vật tư tiêu hao cho máy cắt đốt. Quy tắc 12, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
2 Cáp nối Theo phụ lục Theo phụ lục Graphic Controls d.b.a Nissha Medical Technologies Vật tư tiêu hao cho máy cắt đốt. Quy tắc 12, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A