STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn ăn bệnh nhân SKH 046-2 Jiangsu saikang medical equipment co. ltd Jiangsu saikang medical equipment co. ltd Dùng để phục vụ bệnh nhân nằm viện trong quá trình điều trị Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A