STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 NIA (ETHANOL 70°) NIA70 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TH-NIA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TH-NIA Làm dung môi, chất đốt dùng trong y tế, vệ sinh, hỗ trợ sát khuẩn ngoài da và trong y tế. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 NIA (ETHANOL 90°) NIA90 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TH-NIA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TH-NIA Làm dung môi, chất đốt dùng trong y tế, vệ sinh, hỗ trợ sát khuẩn ngoài da và trong y tế. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A