STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội soi tai mũi họng Theo phụ lục Theo phụ lục Zhejiang Tiansong Medical Instrument Co., Ltd, Sử dụng để nội soi tai mũi họng Quy tắc 10 ,Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B