STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xông khí dung NE2003 Laica S.p.A Laica S.p.A Cung cấp thuốc vào cơ thể dưới dạng hạt sương QT 11 TTBYT Loại C
2 Nhiệt kế điện tử Theo phụ lục Theo phụ lục Laica S.p.A Sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể QT 10 TTBYT Loại B
3 Máy đo huyết áp điện tử tại cổ tay Theo phụ lục Theo phụ lục Laica S.p.A Sử dụng để đo huyết áp cá nhân QT 10 TTBYT Loại B
4 Máy đo huyết áp điện tử tại bắp tay Theo phụ lục Theo phụ lục Laica S.p.A Sử dụng để đo huyết áp cá nhân QT 10 TTBYT Loại B
5 Nhiệt kế điện tử YD-102 KellyUnion Electronics Co., Ltd KellyUnion Electronics Co., Ltd Sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể QT 10 TTBYT Loại B
6 Bao cao su tránh thai Theo phụ lục Theo phụ lục Sagami Rubber Industries Co., Ltd Sử dụng để phòng tránh thai và các bệnh lây qua đường tình dục QT16 TTBYT Loại C
7 Nhiệt kế hồng ngoại Theo phụ lục Theo phụ lục Laica S.p.A Sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể QT 10 TTBYT Loại B