STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ cấy vi sinh Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM VIỆT Nuôi cấy tế bào, nuôi cấy mô, nuôi cấy vi sinh…đối với đối tượng không nguy hiểm, đòi môi trường sạch Dùng cho phòng thí nghiệm hoặc phòng xét nghiệm. Quy tắc 5 TTBYT Loại A