STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị kích thích điện vi dòng Timewaver Frequency Timewaver Production GmbH Timewaver Production GmbH Được ứng dụng trong các trường hợp sau: Kiểm soát đau (đau cấp tính, đau cơ xơ hóa, đau hệ cơ xương, migraine); Trong các trường hợp các bệnh tâm lý – tâm thần như trầm cảm, lo âu và rối loạn giấc ngủ Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B