STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống dẫn lưu dịch Theo phụ lục Theo phụ lục Vygon Sử dụng để dẫn lưu dịch bằng phương pháp hút sau các can thiệp phẫu thuật trong thời gian ngắn. Quy tắc 6, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B