STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu ghép xương Osteon II Colagen Osteon II Genoss Co.,Ltd Genoss Co.,Ltd Ghép xương nha khoa Vật liệu ghép xương TTBYT Loại D