STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Kim chạy thận nhân nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục JCM MED Sử dụng để dẫn/truyền máu trong chạy thận nhân tạo Kết nối với máy lọc máu (Loại C – QT11) TTBYT Loại C
2 Kim luồn tĩnh mạch dạng bút Theo phụ lục Theo phụ lục JCM MED Sử dụng để truyền dẫn dịch/thuốc vào cơ thể người bệnh QT 7 TTBYT Loại C
3 Kim luồn tĩnh mạch an toàn Theo phụ lục Theo phụ lục JCM MED Sử dụng để truyền dẫn dịch/thuốc vào cơ thể người bệnh QT 7 TTBYT Loại C
4 Kim luồn tĩnh mạch Theo phụ lục Theo phụ lục JCM MED Sử dụng để truyền dẫn dịch/thuốc vào cơ thể người bệnh QT 7 TTBYT Loại C
5 Bộ dây truyền dịch Bộ dây truyền dịch Harsoria Healthcare Pvt., Ltd. JCM MED Kết nối với kim luồn tĩnh mạch, sử dụng để dẫn truyền thuốc/ dịch Kết nối với kim luồn tĩnh mạch (Loại C – QT7) TTBYT Loại C
6 Nút chặn kim luồn Nút chặn kim luồn Harsoria Healthcare Pvt., Ltd. JCM MED Sử dụng để đậy kim luồn khi không sử dụng QT4 TTBYT Loại A
7 Khoá ba ngã Theo phụ lục Theo phụ lục JCM MED Kết nối với kim luồn tĩnh mạch, sử dụng để dẫn truyền thuốc/ dịch Kết nối với kim luồn tĩnh mạch (Loại C – QT7) TTBYT Loại C
8 Dây nối dùng trong y tế Theo phụ lục Theo phụ lục JCM MED Kết nối với kim luồn tĩnh mạch, sử dụng để dẫn truyền thuốc/ dịch Kết nối với kim luồn tĩnh mạch (Loại C – QT7) TTBYT Loại C
9 Bộ chỉnh lưu lượng dịch truyền Theo phụ lục Theo phụ lục JCM MED Sử dụng để chỉnh lưu lượng dịch truyền Kết nối với kim luồn tĩnh mạch (Loại C – QT7) TTBYT Loại C
10 Nhiệt kế hồng ngoại Theo phụ lục Theo phụ lục Wenzhou Yosun Medical Technology co., Ltd Sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể QT 10 TTBYT Loại B
11 Nhiệt kế điện tử Theo phụ lục Theo phụ lục Wenzhou Yosun Medical Technology co., Ltd Sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể QT 10 TTBYT Loại B
12 Máy xông khí dung NE2003 Laica S.p.A Laica S.p.A Sử dụng để đưa thuốc vào cơ thể dưới dạng hạt sương QT 11 TTBYT Loại C
13 Máy xông mũi họng Theo phụ lục Theo phụ lục Shenzhen Bi-Rich Medical Devices Co.,Ltd Sử dụng để đưa thuốc vào cơ thể dưới dạng hạt sương QT 11 TTBYT Loại C